Hvordan handle digitale opsjoner på IQ Option

Hvordan handle digitale opsjoner på IQ Option


Hva er digitale alternativer i IQ Option?

Handel med digitale opsjoner ligner på handel med alt-eller-ingenting. Det viktigste særtrekket er lønnsomheten og risikoen for hver avtale som avhenger av en manuelt valgt innløsningspris på høyre side av diagrammet.

- Potensiell fortjeneste på digitale opsjoner kan være opptil 900 %. Imidlertid vil en mislykket handel resultere i tap av investeringen.

- Jo nærmere innløsningsprisen er den nåværende prisen på eiendelen - jo lavere risiko og potensiell fortjeneste er.

Merk at digitale opsjoner vil utløpe-i-pengene bare hvis den faktiske prisen ikke er identisk med innløsningsprisen. For kjøpsopsjoner bør den overstige innløsningsprisen med minst ett pip, for salgsopsjoner bør den falle bak innløsningsprisen med minst ett pip.


Hvordan handle digitale opsjoner?

1. Velg aktiva for handel
  • Du kan bla gjennom listen over eiendeler. Eiendelene som er tilgjengelige for deg er farget hvite. Klikk på eiendelen for å handle på den.
  • Du kan handle på flere eiendeler samtidig. Klikk på "+"-knappen rett fra aktivadelen. Eiendelen du velger vil legge sammen.
Prosentandelen i "Cur. Price Profit" bestemmer lønnsomheten. Jo høyere prosentandel – jo høyere fortjeneste i tilfelle suksess.

Alle handler lukkes med lønnsomheten som ble angitt da de ble åpnet.
Hvordan handle digitale opsjoner på IQ Option
2. Velg en utløpstid Utløpsperioden

er tiden etter at handelen vil anses som fullført (stengt) og resultatet blir automatisk summert.

Når du avslutter en handel med digitale opsjoner, bestemmer du uavhengig tidspunktet for gjennomføring av transaksjonen.
Hvordan handle digitale opsjoner på IQ Option
3. Angi beløpet du skal investere.

Minimumsbeløpet for en handel er $1, maksimum - $20 000, eller tilsvarende i kontovalutaen din. Vi anbefaler at du starter med små handler for å teste markedet og bli komfortabel.
Hvordan handle digitale opsjoner på IQ Option
4. Analyser prisbevegelsen på diagrammet og lag din prognose.

Velg alternativene Høyere (grønn) eller Lavere (rød) avhengig av prognosen din. Hvis du forventer at prisen skal gå opp, trykk "Høyere" og hvis du tror prisen går ned, trykk "Senk"
Hvordan handle digitale opsjoner på IQ Option
5. Vent til handelen stenger for å finne ut om prognosen din var riktig. Hvis det var det, ville investeringsbeløpet pluss fortjenesten fra eiendelen bli lagt til saldoen din. Hvis prognosen din var feil – ville investeringen ikke bli returnert.

Du kan overvåke fremdriften til bestillingen din under The Trades
Hvordan handle digitale opsjoner på IQ Option
Diagrammet viser to linjer som markerer punkter i tid. Kjøpstiden er den hvite stiplede linjen. Etter dette tidspunktet kan du ikke kjøpe et alternativ for den valgte utløpstiden. Utløpstiden vises med den røde linjen. Når transaksjonen krysser denne linjen, lukkes den automatisk og du tar enten gevinst eller tap for resultatet. Du kan velge hvilken som helst tilgjengelig utløpstid. Hvis du ikke har åpnet en avtale ennå, vil både hvite og røde linjer bevege seg sammen til høyre for å markere kjøpsfristen for valgt utløpstidspunkt.
Hvordan handle digitale opsjoner på IQ Option

Ofte stilte spørsmål (FAQ)


Jeg hadde uavgjort på Digital Options, og jeg mistet fortsatt investeringen min. Hvorfor var det det?

Digitale alternativer fungerer annerledes enn Alt-eller-ingenting-alternativer. Når det gjelder digitale opsjoner, må du velge en innløsningspris, som er prisen eiendelen må bryte gjennom for å gjøre transaksjonen din lønnsom. Hvis åpningsverdien er lik den avsluttende, vil handelen stenge med tap siden innløsningskursen ikke nås.


Hva er den beste tiden å velge for handel?

Den beste handelstiden avhenger av din handelsstrategi og noen få andre faktorer. Vi anbefaler at du tar hensyn til markedsplanene, siden overlappingen av de amerikanske og europeiske handelsøktene gjør prisene mer dynamiske i valutapar som EUR/USD. Du bør også følge markedsnyheter som kan påvirke bevegelsen til den valgte eiendelen. Det er bedre å ikke handle når prisene er svært dynamiske for uerfarne handelsmenn som ikke følger med på nyhetene og ikke forstår hvorfor prisene svinger.


Hvor mange alternativer kan jeg kjøpe per utløp?

Vi begrenser ikke antall opsjoner du kan kjøpe for en utløpsperiode eller en eiendel. Den eneste begrensningen er i eksponeringsgrensen: hvis tradere allerede har investert et stort beløp i eiendelen du har valgt, er beløpet du investerer begrenset av denne eksponeringsgrensen. Hvis du jobber på en konto med ekte midler, kan du se investeringsgrensen for hvert av alternativene i diagrammet. Klikk på boksen der du legger inn beløpet.


Hva er minimumsprisen på en opsjon?

Vi ønsker at handel skal være tilgjengelig for alle. Minste investeringsbeløp for dagens handelsbetingelser finnes på Selskapets handelsplattform/nettside.


Hva er fortjenesten etter salg og forventet fortjeneste?

Alt-eller-ingenting-alternativer og digitale alternativer er kun tilgjengelige for profesjonelle kunder.

Så snart du kjøper en salgs- eller kjøpsopsjon, vises tre tall øverst til høyre i diagrammet:

Total investering: hvor mye du har investert i en avtale

Forventet fortjeneste: mulig resultat av transaksjonen hvis diagrammet peker på utløpslinjen havner på samme sted som den er nå.

Fortjeneste etter salg: Hvis den er rød, viser den hvor mye av det investerte beløpet du vil miste saldoen din etter salg. Hvis den er grønn, viser den hvor mye fortjeneste du vil få etter salg.

Forventet fortjeneste og fortjeneste etter salg er dynamiske, da de endres avhengig av flere faktorer, inkludert gjeldende markedssituasjon, hvor nær utløpstiden er og gjeldende pris på eiendelen.

Mange handelsmenn selger når de ikke er sikre på at transaksjonen vil gi dem en fortjeneste. Salgssystemet gir deg muligheten til å minimere tap på tvilsomme opsjoner.

Hvorfor er Selg-knappen (på forhånd planlagt lukking av alternativet) inaktiv?

For alt-eller-ingenting-alternativer er Selg-knappen tilgjengelig fra 30 minutter til utløp til 2 minutter til utløp.

Hvis du handler med digitale opsjoner, er Selg-knappen alltid tilgjengelig.
Thank you for rating.