Hur man handlar med digitala optioner på IQ Option

Hur man handlar med digitala optioner på IQ Option


Vad är digitala alternativ i IQ-alternativ?

Handel med digitala optioner liknar handel med Allt-eller-Ingenting. Den huvudsakliga utmärkande egenskapen är lönsamheten och riskerna för varje affär som beror på ett manuellt valt lösenpris på höger sida av diagrammet.

- Potentiell vinst på digitala optioner kan vara upp till 900 %. En misslyckad handel kommer dock att leda till att investeringen går förlorad.

- Ju närmare lösenpriset är det aktuella priset på tillgången - desto lägre är dina risker och potentiella vinster.

Observera att digitala optioner kommer att förfalla-i-pengar endast om det faktiska priset inte är identiskt med lösen. För köpoptioner bör det överstiga lösenpriset med minst ett pip, för säljoptioner bör det falla efter lösenpriset med minst ett pip.


Hur handlar man med digitala optioner?

1. Välj tillgång för handel
  • Du kan bläddra igenom listan över tillgångar. De tillgångar som är tillgängliga för dig är färgade vita. Klicka på tillgången för att handla på den.
  • Du kan handla på flera tillgångar samtidigt. Klicka på "+"-knappen direkt från tillgångssektionen. Tillgången du väljer kommer att läggas ihop.
Procentandelen i "Cur. Price Profit" bestämmer dess lönsamhet. Ju högre procentsats – desto högre vinst om du lyckas.

Alla affärer stängs med den lönsamhet som indikerades när de öppnades.
Hur man handlar med digitala optioner på IQ Option
2. Välj en utgångstid

Förfalloperioden är den tid efter vilken handeln kommer att anses avslutad (stängd) och resultatet summeras automatiskt.

När du avslutar en handel med digitala optioner bestämmer du självständigt tidpunkten för genomförandet av transaktionen.
Hur man handlar med digitala optioner på IQ Option
3. Ställ in det belopp du ska investera.

Det minsta beloppet för en affär är $1, det maximala - $20 000, eller motsvarande i ditt kontovaluta. Vi rekommenderar att du börjar med små affärer för att testa marknaden och bli bekväm.
Hur man handlar med digitala optioner på IQ Option
4. Analysera prisrörelsen på diagrammet och gör din prognos.

Välj alternativen Högre (grön) eller lägre (röd) beroende på din prognos. Om du förväntar dig att priset ska gå upp trycker du på "Högre" och om du tror att priset ska gå ner trycker du på "Lägre"
Hur man handlar med digitala optioner på IQ Option
5. Vänta tills handeln stängs för att ta reda på om din prognos stämde. Om det var det, skulle beloppet för din investering plus vinsten från tillgången läggas till ditt saldo. Om din prognos var felaktig – skulle investeringen inte återbetalas.

Du kan övervaka din orders framsteg under The Trades
Hur man handlar med digitala optioner på IQ Option
Diagrammet visar två linjer som markerar tidpunkter. Köptiden är den vita prickade linjen. Efter denna tid kan du inte köpa ett alternativ för den valda utgångstiden. Utgångstiden visas med den heldragna röda linjen. När transaktionen passerar denna gräns stängs den automatiskt och du tar antingen en vinst eller en förlust för resultatet. Du kan välja vilken giltighetstid som helst. Om du inte har öppnat en affär än, kommer både vita och röda linjer att flyttas tillsammans till höger för att markera sista inköpsdatum för den valda utgångstiden.
Hur man handlar med digitala optioner på IQ Option

Vanliga frågor (FAQ)


Jag hade oavgjort på Digital Options och jag förlorade fortfarande min investering. Varför?

Digitala alternativ fungerar annorlunda än Allt-eller-inget-alternativ. När det gäller digitala optioner måste du välja ett lösenpris, vilket är det pris som tillgången måste slå igenom för att göra din transaktion lönsam. Om öppningsvärdet är lika med det avslutande, kommer handeln att stängas med förlust eftersom lösenpriset inte uppnås.


Vilken är den bästa tiden att välja för handel?

Den bästa handelstiden beror på din handelsstrategi och några andra faktorer. Vi rekommenderar att du är uppmärksam på marknadsscheman, eftersom överlappningen av de amerikanska och europeiska handelssessionerna gör priserna mer dynamiska i valutapar som EUR/USD. Du bör också följa marknadsnyheter som kan påverka rörelsen för din valda tillgång. Det är bättre att inte handla när priserna är mycket dynamiska för oerfarna handlare som inte följer nyheterna och inte förstår varför priset fluktuerar.


Hur många alternativ kan jag köpa per utgångsdatum?

Vi begränsar inte antalet optioner du kan köpa för ett utgångsdatum eller en tillgång. Den enda begränsningen ligger i exponeringsgränsen: om handlare redan har investerat ett stort belopp i den tillgång du har valt, begränsas beloppet du investerar av denna exponeringsgräns. Om du arbetar på ett konto med riktiga medel kan du se investeringsgränsen för vart och ett av alternativen i diagrammet. Klicka på rutan där du anger beloppet.


Vad är minimipriset för en option?

Vi vill att handel ska vara tillgänglig för alla. Minsta investeringsbelopp för dagens handelsvillkor finns på Bolagets handelsplattform/webbplats.


Vad är vinsten efter försäljning och den förväntade vinsten?

Allt-eller-inget-alternativ och digitala alternativ är endast tillgängliga för professionella kunder.

Så fort du köper en sälj- eller köpoption visas tre siffror längst upp till höger i diagrammet:

Total investering: hur mycket du har investerat i en affär

Förväntad vinst: möjligt resultat av transaktionen om diagrammet pekar på utgångslinjen hamnar på samma plats där den är nu.

Vinst efter försäljning: Om den är röd visar den hur mycket av det investerade beloppet du kommer att förlora ditt saldo efter försäljningen. Om den är grön visar den hur mycket vinst du får efter försäljning.

Förväntad vinst och vinst efter försäljning är dynamiska, eftersom de förändras beroende på flera faktorer inklusive nuvarande marknadssituation, hur nära utgångstiden är och det aktuella priset på tillgången.

Många handlare säljer när de inte är säkra på att transaktionen kommer att ge dem en vinst. Försäljningssystemet ger dig chansen att minimera förluster på tveksamma alternativ.

Varför är Sälj-knappen (förutbestämd stängning av alternativ) inaktiv?

För allt-eller-inget-alternativen är Sälj-knappen tillgänglig från 30 minuter tills utgången går ut till 2 minuter till utgången.

Om du handlar med digitala optioner är Sälj-knappen alltid tillgänglig.
Thank you for rating.